Ցա վա լի լուր հի վանդանոցից․ Նոր մանրամասներ

Հետաքրքիր

Ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, երեկ Հայկոյի առ ողջականի մեջ դրական դինամիկա էր նկատվել, իսկ արդեն այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ նրա վիճակը կրկին վ ատացել է։ Նա շարունակում է մնալ արհեստական սարքին միացված։ Չնայած, որ նրա մասին հարազատները որևէ տեղեկություն այլևս չեն հաղորդում, այդուհանդերձ նշում են հիվա նդաոցի աղբյուրները, որ Հայոկն հիմա ծա նր վիճակում է։ Աղոթենք մեր սիրելի երգչի առ ողջության համար։

Ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, երեկ Հայկոյի առ ողջականի մեջ դրական դինամիկա էր նկատվել, իսկ արդեն այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ նրա վիճակը կրկին վ ատացել է։ Նա շարունակում է մնալ արհե ստական սարքին միացված։ Չնա յած, որ նրա մասին հարազա տները որևէ տեղեկություն այլևս չեն հաղորդում, այդուհանդերձ նշում են հիվա նդաոցի աղբյուրները, որ Հայոկն հիմա ծա նր վիճակում է։ Աղոթենք մեր սիրելի երգչի առ ողջության համար