Տատիկս բոլորին հյուրասիրում էր ջեռոցում եփված սոխ, երբ իմացա թե ինչու, ինքս էլ եմ նույն կերպ վարվում

Հետաքրքիր

Մենք գիտենք, որ առող ջության համար օգտակար են թարմ բանջարեղենները և ջերմային մշակման ենթարկվելիս դրանք կորցնում են իրենց օգտակար հատկությունները: Սակայն կա մի մթերք, որը եփված վիճակում ավելի օգտակար է: Խոսքը սոխի մասին է: Սոխի օգտակարության մասին գիտեն բոլորը: Բայց ոչ բոլորը գիտեն,

որ ջեռոցում եփված սոխը շատ ավելի օգտակար է: Ջեռոցում եփվելու ընթացքում նրա բո ւժիչ հատկությունները կրկնապատկվում են: Բացի այն, որ շատ օգտակար է, նաև շատ համեղ է: Սոխը ջեռոցում պետք է եփել կեղևով, 100-150 աստիճանի տակ 15-30 րոպե:

Լավացնում է ար յան մա կա րդելիութ յունը: Հատկապես ին ֆարկտից և ինո ւլտից հետո բժի շկները խորհուրդ են տալիս ուտել ջեռոցում եփված սոխ: Կանոնավորում է ար յան ճնշ ումը, ինչպես նաև օգտակար է միգ րենի դեպքում: Ջեռոցում եփված սոխը բուժ ում է նաև վե րքերը և խո ցերը, արագացնում է հյուսվածքների ապաքինման գործընթացը: Ջեռոցում եփված սոխը ունի հակաբ ակտերիալ ազդեցություն